Cennik biura "EGO":

Konto dla przelewów krajowych:

EWA ŚWIĘTUCH "EGO"
ul. R. Weigla 6 lok.9
53-114 Wrocław

65 1940 1076 3084 0623 0000 0000